Presidentens sida

Jens Grip - President för rotary västra hamnen

Som en nygammal medlem i Rotary och som tillträdande president för vår underbara klubb, Rotary Västra Hamnen, ställde jag mig följande fråga: Vad bör egentligen definiera en Rotaryklubb?

Är det ett affärsnätverk? Är det en klubb där ett gäng gamlingar ses på regelbunden tid? Är det ett välgörenhetsprojekt? Är det ett branschöverskridande nätverk? Är det en vänskapsklubb? Är det ett nätverk med inspirations föreläsningar? Är det ett yrkesnätverk? Är det ett internationell nätverk? 

Som ni kanske har uppmärksammat, om ni har besökt distriktets eller den globala webbsidan, är det många fler saker som omger vad Rotary kan och bör vara.

För mig är Rotary allt detta och framför allt en gemenskap av individer som lever sina liv enligt de fyra etiska principerna:

– Är det sanningen?
– Är det rättvist mot alla som berörs?
– Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
– Är det till fördel för alla berörda?

För mig betyder detta att jag kan finna både värdefulla vänner och affärsmöjligheter samtidigt som vi samarbetar för att skapa samhällsnytta, oavsett om det sker genom möten eller projekt.

Under mitt kommande år som president har jag valt temat "Läsning". Detta är nära mitt hjärta då båda mina barn har kämpat med att utveckla sitt intresse för läsning. Jag hoppas att detta året, i sin enklaste form, kommer ge mig möjligheten att spendera extra tid med mina barn och deras läsning och i bästa fall, att påverka även de barn som inte har föräldrar som är medlemmar i Rotary.

Jag vill också koppla in årets globala Rotary-tema, "Create Hope in the World", som fokuserar på fred och mental hälsa. Jag är övertygad om att det knappast finns någon som inte har upplevt sorg eller inte har någon nära som har påverkats av mental ohälsa, något jag själv kan bekräfta.

Vi befinner oss i en tid där hotet mot freden är allvarligt och om vi inte står enade för fred riskerar vi att se samma tragiska konsekvenser för dem som drabbats av krigets fasor som de vi ser inom området för mental ohälsa.

Ingen person ensam kan avvärja den här utvecklingen, men tillsammans kan vi alla göra något för att bidra till en bättre värld, till exempel genom att läsa för och med våra barn.

En ljusglimt av hopp tändes en kväll när min äldste son, Victor, kom till mig och sade: "Pappa, kan vi inte läsa 'På andra sidan ån' igen?" Det är en bok som vi läste mycket när han och Oscar var små, en bok som handlar om hur vi alla behöver varandra. Jag såg då hoppet spirande.

Med detta allvarliga tema vill jag avsluta med att oavsett vad som sker i världen, är våra onsdagsmorgnar på Rotary Västra Hamnen en källa för personlig glädje, en professionell tillgång och en positiv kraft i samhället, just därför att vi alla följer principerna:
Är det sanningen? Är det rättvist mot alla som berörs? Skapar det samförstånd och bättre kamratskap? Är det till fördel för alla berörda?


Jag är glad och stolt över att vara president detta år, och tillsammans kommer vi att skapa hopp.