Bli medlem
Rotary Västra Hamnen är en ung Rotaryklubb där majoriteten av medlemmarna är yrkesverksamma. Medlemmarna är mellan 28 och 80 år, där 50% procent är kvinnor och 50% procent är män.
 
Om du är intresserad av Rotary Västra Hamnen, är du mer än välkommen att besöka oss som gäst till någon av klubbens medlemmar. Kontakta medlemmen innan ditt besök så att medlemmen vet att du kommer och kan se till så att du blir introducerad till klubben på bästa sätt. 
 
Om du, efter att du har besökt oss som gäst några gånger, är intresserad av ett medlemsskap i klubben, krävs det att någon medlem i klubben rekommenderar dig som medlem (vanligvis är det medlemmen, till vilken du har gått som gäst, som rekommenderar dig). Rekommendationen skickas till styrelsen som i sin tur fattar beslut om huruvida du ska gå vidare i processen. Om styrelsen fattar ett positivt beslut kommer du att bli ombedd att skicka in en medlemsansökan som även inkluderar ett personligt brev och ett enklare CV. Därefter kommer ansökan att tas upp på ett klubbsamråd (vilket hålls en gång per halvår). Under klubbsamrådet ges alla medlemmar i klubben möjlighet att rösta om intag. Om ingen av medlemmarna motsätter sig intag, blir du invald som medlem.
 
Vi hoppas att vi får träffa dig på något av våra kommande frukostmöten.