Våra projekt
 
Projekt inom samhällstjänst och internationell tjänst
 
Spädbarnsfonden
Syfte & mål: Att stötta föräldrar som mister ett barn under graviditeten eller kort tid efteråt
Beskrivning: Spädbarnsfonden delar ut minnespåsar till förlossningsavdelningar att ge till föräldrar som mister sina barn. Fonden saknar idag pengar att kunna dela ut påsar som motsvarar den efterfrågan som finns på sjukhusen. Vi stödjer utdelning av påsar till SUS.
 
Kvinnor på Fontänhuset 
Syfte & mål: Att stötta kvinnor som inte har råd att ta t ex cellprov eller med busskort 
Beskrivning: Vi stöttar med pengar till specifika ändamål när vår kontaktperson ber om det. 
 
FIFH
Syfte & mål: Att stötta parasportföreningar i Malmö. 
Beskrivning: Våra föredragshållare får ett medlemskap.
 
New Generation
 
Procivitas UF företag
Syfte & mål: Mentorskap för ungdomar som driver UF-företag
Beskrivning: Under uppbyggnad
 
Mentorskap 8:e klassare
Syfte & mål: Stötta ungdomar i 8:e klass
Beskrivning: Under uppbyggnad