02
dec
2020
Malmö Västra Hamnen
Skåne
Sweden
Idag kommer Sydsvenska Handelskammarens chefekonom Sara Åhlén Björk att föreläsa för oss. 
Hon kommer att tala om:
  • Vår ekonomiska geografi, näringsliv och vad som behövs för att få ökad tillväxt i Skåne.
  • Skåne – en del av en värld i förändring. Vad betyder det?

Detta är ett digitalt möte.