06
nov
2019
Malmö Västra Hamnen
Välfärden Minc
Anckargripsgatan 3
Malmö, Skåne  21119
Sweden

Kulturdirektör Lund  Annika Eklund