16
sep
2020
Malmö Västra Hamnen
Skåne
Sweden

Svedalas kommundirektör Johan Lundgren gästar oss. 

Johan Lundgren är kommundirektören som tog ton mitt i cornapandemin och skapade stor publicitet i både lokal och nationell media. Med budskap som upprepades om och om igen, kände kommunen att det krävdes något mer för att sticka ut och nå fram i bruset, och den informationströtthet som uppstått. Då skapades musik. Med kommundirektören och kulturchefen bakom mikrofonen, och en text skriven av Anders Rosell på Svedala kulturskola, spelade kommunen in en låt som publicerades i kommunens officiella kanaler. Redaktionell media kontaktades och plötsligt var låten på allas läppar. Målet var att på ett humoristiskt och glädjefullt sätt sprida en hemesterhälsning till kommunmedlemmarna samt att uppmana till fortsatt försiktighet i coronatider. Johan Lundgren är kommunens högsta tjänsteperson. I sin roll är han högst ansvarig för kommunens verksamhet med drygt 1800 medarbetare i områden som täcker allt från förskola/skola, äldreomsorg, socialtjänst och stadsutveckling. Varje dag kommuniceras budskap både internt inom kommunen och till de drygt 22 000 kommuninvånarna. Coronakrisen höjde kravet och utmaningar kring kommunikation till olika målgrupper i olika kanaler. Ett exempel var svårigheten att nå ut till äldre, som inte har digital media. Lösningen blev att kommunen skrev ett brev istället som landade i brevlådan hos alla över 70 år, för att skapa trygghet och säkerställa att rätt information kom ut. En rad ytterligare extra insatser gjordes också med budskap i lokaltidningen, digitala skärmar, sociala medier och hemsida. Kommundirektören och Kulturskolans lärarband var också ute och sjöng utanför äldreboende för att glädja äldre isolerade vilket gav en stor positiv respons direkt på plats och i sociala medier.