26
feb
2020
Malmö Västra Hamnen
Välfärden Minc
Anckargripsgatan 3
Malmö, Skåne 211 19
Sweden

Lärande på hjärnans villkor samt om RYLA

George Smidelik driver företaget A&O Konsult och kallar sig i dagligt tal för ”Vuxenpedagog” andra beskriver honom som en mästare på upplevelsebaserad inlärning.  Hans tankar om hur traditionell utbildning bör förändras är både revolutionerande och inspirerande.