02
okt
2019
Malmö Västra Hamnen
Välfärden Minc
Anckargripsgatan 3
Malmö, Skåne  211 19
Sweden

Vi får besök av Jalle Lorensson som ska berätta om El Sistema. Vad det är och vilken skillnad verksamheten gör för Malmös barn.