Ulf Bingsgård Distriktets Guvernör för Rotaryåret 2021-2022 besökte Västra Hamnen 

Vår klubb fick besök av distrikets guvrnör Ulf Bingsgård och vi hade ett samtal  på temat: "Vad är Rotary för dig?".
 
Distriktets Guvernör för Rotaryåret 2021–2022, Ulf Bingsgård, har antagit ”Rotary ska vara SKOJ” som sitt tema.  Temat bygger på tre principer:

Samhällsrelevanta
En bärande princip inom Rotary är, att genom osjälviskt tjänande göra gott i världen. Det innebär olika val för den enskilde Rotarianen och för Rotaryklubben. Viktigt är, att varje Rotarian och klubb tänker igenom sitt engagemang och på vilket sätt man vill förmedla sitt budskap så det blir relevant för sig själv, klubben och samhället.
 
KOmmunicerande
Vi måste förbättra vår kommunikation med omvärlden, berätta om det goda Rotary gör och visa vad Rotary kan bidra med. Varje Rotarian ska stolt bära upp sin Rotarynål och förmedla vad ett medlemskap i Rotary innebär.
 
Jämlikt
Vi vill bli fler som gör gott i världen.  Om klubbarna rekryterar medlemmar med olika bakgrund i yrken, ålder och kön, får vi en bredare medlemsbas, en mer modern organisation som ökar jämlikheten, gagnar vårt nätverk, våra projekt och den övriga verksamheten. En aktiv rekrytering bidrar till nya spännande äventyr.
Förhoppningen för vårt distrikt är, att detta verksamhetsår 2021–2022 får bli ett helt postpandemiskt Rotaryår.
 
Guvernörens sammantagna ambition för hela distriktet är, att stödja och stimulera klubbarna att mötas på nytt. Oavsett hur klubbarna haft det under pandemin så kommer det nya året att kräva anpassning till den verklighet som vi står inför.
 
Rotary International President Shekhar Mehta, 2021–2022, har som tema för sitt år antagit ”Serve to change lives”.
Shekhar Mehtas ambitioner är, att vi under året ska identifiera och genomföra projekt och arbeten som kan bidra till att förändra livet för människor. Det kan handla om allt från storslagna projekt till mindre men ack så viktiga förändringar. Arbetet med ”Empowering girls” står högt på Shekhar Mehtas agenda, liksom skapandet av goda jämlika villkor för pojkar, flickor, män och kvinnor världen över.
 
RI:s President Shekhar Mehtas ambition är också, att per 2022-06-30 ska Rotary ha minst 1,3 miljoner medlemmar, det jämfört med dagens 1,2 miljoner. Varje Rotarian bör därför under året ta med sig minst en gäst till ett Rotarymöte.
Förhoppningen är, att detta ska ge fler nyfikna och potentiella medlemmar. Men viktigt är också, att vi vårdar de medlemmar vi har och att vi utvecklas tillsammans så att våra klubbar blir livskraftiga och starka.
 
 Vi behöver varandra för framtidens utmaningar och kom ihåg
 
Rotary ska vara SKOJ!