Liselott framtidsspanar om hur vår digitala framtid kan se ut. Hon beskriver att vi kanske kan bli över 130 år och kanske behöver vi inte ens dö. 
Idag finns det en teknik som heter CRISPR teknik. Denna teknik förutspås bli betydelsefull inom en lång rad områden: Regenerativ medicin och för utvecklingen av genterapier för genetiska sjukdomar, men även för medicinska behandlingar inom andra områden, som infektionssjukdomar och cancer. Liselott menar att det som är läskigt med denna teknik är att den är så lättillgängligt och vem som helst kan i princip köpa tekniken och genomföra sina expriment. Det saknas lagar/regelverk för hur personer kan använda denna teknik. 
 
I Kina har man byggt upp en så kallad social credit system som är kopplade till övervakningskameror. Systemet innefattar förmåner/belöningar och nackdelar/straff baserat på de olika aktörernas kreditvärde. Ett högt kreditvärde kan ge förmåner såsom rabatterade energiräkningar, förbättrade växlingskurser, minskat krav på deposition vid olika typer av hyreskontrakt, förmåner i vårdköer och förmånligare transportkostnader. Ett lågt kreditvärde kan i stället ge svårigheter att få bostad, krediter eller att köpa biljetter till kollektiva transporter och kan även leda till olika former av svartlistning.
 
Ansiktsigenkänning har förbjudits i bland annat Californien USA. Framför allt pekar de på att tekniken är otillförlitlig och att den innebär ett onödigt intrång i människors privatliv. Särskilt lyfter de fram att systemen gör fel särskilt när det handlar om kvinnor eller personer med mörk hud. EU har samtidigt lagt ner sina planer på att införa ett temporärt förbud för myndighter, företag och andra i EU:s medlemsstater att använda teknik för ansiktsigenkänning för att övervaka och identifiera personer inom EU:s gränser.
 
I Japan kan man ha en mer avancerad Siri som heter Gatebox med en karaktär som kallas för Azuma Hikari. Tankar som väcks är att tänkt om en person vill skaffa barn med sin Azuma. Viss teknik finns redan för det och vi behöver ha kloka människor som vågar diskutera kring dessa frågor. 
 
 
Källor: 
Dokumentär på Netflix om CRISPR som heter Unnatural Selection