Jalle Lorensson är rektor för kulturskolan i Malmö. Han menar att den svenska kulturexporten har mycket att tacka för kulturskolan i Sverige. Kulturskolan som finns i princip alla kommuner i hela Sverige. En rapport visade att det fanns stora ojämnheter i vilka delar av Malmö där barn och unga utnyttjade kulturskolan.
 
Där påbörjades ett försök att hitta instrument som bättre matchade de många olika kulturer som finns i Malmö. Ett annat försök så ville kulturskolan få in hip hop. Dessa båda försök blev inte helt lyckade. 
 

El Sistema startade 1975 i Venezuela. José Antonio Abreu hade en vision om att använda musik som verktyg för att ge barn möjlighet att utvecklas och hitta goda livsvägar. Han började i liten skala, men 11 barn i ett garage växte snart till en landsomfattande verksamhet. Idag deltar 400 000 barn i det statligt finansierade El Sistema Venezuela.

Konceptet bygger på gruppundervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Eleverna spelar och sjunger tillsammans flera dagar i veckan. Förebilder från symfoniorkestrar används för lärande, utveckling och inspiration.  

Idag är El Sistemas undervisningssystem utspritt över hela världen. 

El Sistema är en undervisningsmodell där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Pedagogiken är inspirerad av José Antonio Abréus filosofi.

Förebildning är en bärande del av lärandet och konstnärlig kvalitet det gemensamma målet. Inom El Sistema erbjuder vi eleverna mycket tid tillsammans och lägger kraft på att deras familjer ska känna delaktighet. Vi eftersträvar start i tidig ålder och kontinuerlig undervisning under hela uppväxten.

Inom El Sistema är orkestern och kören centrala mötesplatser som nyttjas för demokratisk skolning. För eleverna blir den en fast punkt i tillvaron, ett rum där varje enskilt barn får känna tillhörighet och gemenskap. Ett övergripande mål för El Sistema är att förena barn över hela världen genom en gemensam kunskapsbas.

I Malmö finns El Sistema på Kroksbäcksskolan, Holmaskolan, Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan, Kirsebergsskolan och Rörsjöskolan. Undervisning sker på måndagar, onsdagar och torsdagar direkt efter skoltid. Under lektionen övar man på sitt instrument – tvärflöjt, cello, fiol, brassinstrument och slagverk, har rytmik, kör och orkester. All undervisning sker i grupp.